Menu

Uwaga na lokaty dwuwalutowe !!!

W obecnych czasach w Polsce, gdzie stopy procentowe są bliskie zeru, banki wstrzymały możliwość zawierania tradycyjnych lokat lub lokaty takie oprocentowane są na poziomie 0,01 procent w skali roku. W tej sytuacji nasze oszczędności nie pracują, a w wyniku panującej inflacji, siła nabywcza naszych pieniędzy jest coraz niższa (możemy kupić mniej za te same pieniądze). Dodatkowo w niektórych bankach są wprowadzane opłaty za trzymanie dużych milionowych sald na kontach. Te wszystkie działania – obniżki stóp procentowych, brak możliwości zawierania lokat terminowych, czy prowizja od salda na rachunku powodują, że szukamy alternatywnych form inwestowania naszych oszczędności tak, aby nasz kapitał, co najmniej nie stracił na wartości. W takim otoczeniu gospodarczym musimy, więc być bardzo ostrożni, ponieważ coraz częściej pojawiają się hieny, które chcą nas wykorzystać i uszczuplić jeszcze bardziej nasze oszczędności. Z resztą te same hieny doprowadziły do sytuacji zerowych stóp procentowych i inflacji, dlatego nie dajmy się im jeszcze bardziej okradać. Do takich hien zaliczymy przede wszystkim banki, które oferują ostatnio, różnego rodzaju produkty inwestycyjne kierując je do nas przedstawiając je jako alternatywne formy pomnażania naszego kapitału. Poniżej przedstawimy mechanizm działania jednego z takich produktów – lokaty dwuwalutowej, aby pokazać Państwu jak niebezpieczne jest powierzenie swoich oszczędności innym osobom, szczególnie bankom.

Lokata dwuwalutowa

Jednym z produktów oferowanych przez banki jest wysokooprocentowana lokata dwuwalutowa, przedstawiana jako: „produkt inwestycyjny umożliwiający uzyskanie wyższej stopy zwrotu w porównaniu ze standardowym depozytem terminowym”.

Lokata dwuwalutowa polega na tym, że tak samo jak w zwykłej lokacie, blokujemy na określony okres nasze oszczędności. Większość z nas ma oszczędności w złotówkach, więc odniesiemy się w naszym przykładzie do lokat zawieranych w PLN. Od kwoty jaką blokujemy bank wypłaca nam odsetki nawet do 5,5% w skali roku. Dużo? Tak, dużo. Taka lokata w teorii da dużo zarobić, ale jest pewien haczyk. W chwili zawierania takiej lokaty wybieramy drugą walutę, np. Euro, ustalamy kurs przewalutowania („Kurs Zamiany”) i od teraz zaczyna się prawdziwy hazard jak w kasynie.

1.Jeśli w dacie ustalania praw (przeważnie na jeden dzień przed dniem kiedy kończy się lokata) średni kurs NBP podawany w tym dniu będzie równy lub poniżej Kursu Zamiany, który ustaliliśmy z bankiem, nasze lokowane środki zostaną przewalutowane po Kursie Zamiany i otrzymamy depozyt w Euro.

2.Jeśli w dacie ustalania praw średni kurs podawany przez NBP będzie powyżej ustalonego przez nas Kursu Zamiany, nasze lokowane środki nie zostaną przewalutowane i wrócą na nasze rachunki w wysokości wpłaconego przez nas kapitału.

3.Bez względu na to, czy do przewalutowania dojdzie czy nie, odsetki zostaną wypłacone w PLN na rachunek PLN w wysokości określonej dla wybranego poziomu Kursu Zamiany. W zależności jaki ustalimy kurs, takie będzie nasze oprocentowanie. Im niższy kurs tym oprocentowanie jest niższe.

Mamy, więc dwa scenariusze, które mogą się ziścić:

Pierwszy to taki, w której nasz ustalony Kurs Zamiany jest wyższy, niż kurs NBP z daty ustalania praw. W takim wypadku otrzymujemy wpłacony depozyt w PLN plus odsetki w PLN. Sytuacja bardzo korzystna, ponieważ oprocentowanie jest wysokie.

Drugi scenariusz jest taki, że Kurs Zamiany jest niższy lub równy kursowi NBP z daty ustalania praw. W takiej sytuacji otrzymujemy odsetki w PLN, ale nasz depozyt jest przewalutowany na depozyt w EUR po Kursie Zamiany. Mamy odsetki w PLN plus środki w EUR. Sytuacja bardzo niepewna, ponieważ nie wiemy, czy jeśli chcielibyśmy z powrotem przewalutować nasze środki na PLN to czy otrzymamy taką samą kwotę jaką wpłaciliśmy w PLN pierwotnie na lokatę. Na pewno nie, pytanie tylko jaka jest strata na przewalutowaniu.

Symulacja

Dla lepszego zobrazowania jak działa taka lokata dwuwalutowa, przygotowaliśmy gotową symulację, opartą na oferowanym na rynku produkcie w dniu 17.07.2020 roku. Jeden z banków oferuje zawarcie lokaty 14 dniowej przy oprocentowaniu 5,4% w skali roku, przy Kursie Wymiany 4,4800 EUR. Sprawdziliśmy i jest to jednocześnie średni bieżący kurs EUR banku podany w dniu 17.07.2020r.

Zawierając lokatę na 14 dni na 100 tys. PLN w wersji, gdzie nie będzie przewalutowania zarabiamy na odsetkach 207 PLN i zwracany jest nam depozyt w wysokości 100 tys. PLN. Natomiast w wersji z przewalutowaniem otrzymujemy 207 PLN z tytułu odsetek oraz 22.321,43 EUR. Aby doszło do przewalutowania kurs średni NBP za 14 dni musi być równy lub niższy niż 4,4800 EUR. Załóżmy, że kurs NBP będzie równy 4,4800 EUR, to czy jeśli otrzymamy te 22.321,43 EUR to czy zamienimy z powrotem EUR na PLN po 4,4800 EUR? Oczywiście, że nie. Wymienimy po kursie około 4,2828 EUR i otrzymamy w rezultacie 95.598,21 PLN depozytu. Dodając do tego depozytu 207 PLN odsetek, mamy łącznie 95.805,34 PLN.

Dobry biznes dla nas czy dla banku? Chcąc otrzymać 5,4% zysku w skali roku z lokaty 14 dniowej ryzykujemy stratę minimum 4,2 tys. PLN. Pamiętajmy, że strata 4,2 tys. PLN występuje w sytuacji, gdy kurs nie zmieni się w ogóle, co jest bardzo prawdopodobne. Jeśli kurs spadnie do 4,38000 EUR to strata wyniesie już 6,4 tys. PLN. Im kurs będzie niższy, tym gorzej dla nas.

Wg Ezra Finance scenariusz z opcją przewalutowania jest jak najbardziej prawdopodobny, ponieważ banki nie są instytucjami charytatywnymi i nie dzielą się rentownością na poziomie 5,4% w skali roku. Chcą nagonić klientów na ten produkt i otrzymać sowitą zapłatę. Z resztą sami sprawdzimy banki i podamy Państwu wyniki kursu NBP za 14 dni. Sprawdzimy kto i ile zarobi na tym interesie.

Uwaga!!!

Banki, instytucje inwestycyjne, doradcy finansowi mają w swoich ofertach jeszcze inne produkty, które mogą proponować Państwu, przedstawiając jako alternatywę do lokat terminowych. Jeśli nie macie Państwo pewności co do zawarcia jakiegokolwiek produktu inwestycyjnego to proszę tego nie robić. Przestrzegamy Państwa przed zawieraniem lokat dwuwalutowych i tego typu produktów opartych na takich samych zasadach jak gra w kasynie.

To może Cię zainteresować